Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ


Тези условия уреждат общите правила за ползване на интернет страницата www.featherdesigns.bg (Страницата).

С всяко ползване на ресурсите на Страницата, Потребителите/Клиентите декларират, че са запознати с настоящите условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.

Условията могат да бъдат актуализирани по всяко време без предварително уведомяване на Потребителите/Клиентите.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които фирма „Фотоня Сървисис“ ООД, с ЕИК: 202934928, наричана по-долу Търговец или Търговеца, предоставя услуги – продажба, производство и доставка на стоки на Потребителите/Клиентите си посредством интернет магазина www.featherdesigns.bg Тези условия обвързват всички Потребители/Клиенти. С натискане на бутона „Прочетох и се съгласявам с условията за ползване“, Потребителят/Клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

2. Идентифицирането на Потребителя/Клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му за поръчка, както и за приемане на Общите условия, се извършва чрез съхранените в лог файлове на сървъра на www.featherdesigns.bg, съхранение на IP адреса на Потребителя/Клиента, както и всяка друга информация.

3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на www.featherdesigns.bg не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на Търговеца.

II. ПОРЪЧКИ

4. Потребителите/Клиентите избират продукти от интернет страницата на Търговеца и добавят същите в т.нар. „Количка“ на Потребителя/Клиента.

5. След кликване на бутона „Поръчка “, Потребителите/Клиентите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в www.featherdesigns.bg/cart (Kоличка). Това действие има правно обвързваща сила. Потребителят/Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.

6. Търговецът си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица Търговецът уведомява Потребителя/Клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Потребителя/Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на Търговеца, Клиентът ще може да избира между възстановяване на сумата, отказ от поръчката или заместване на продукти от поръчката.

7. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове с включен ДДС.

III. ДОСТАВКА. ЗАМЯНА, ОТКАЗ И ВРЪЩАНЕ НА СТОКА.

8. Доставката на поръчките се извършва от куриерски фирми, с които Търговецът има сключен договор за доставка. Това са Спиди и Еконт. Потребителят/Клиентът може да избере между доставка до адрес или доставка до офис на куриерската фирма. При доставка до офис на Еконт или Спиди, Потребилят/Клиентът трябва да посочи желания офис. Моля, проверете предварително дали куриерската фирма има офис във Вашия град.

9. Куриерската/ите фирма/и, с които Търговецът има сключен договор, се свързват с Получателя по телефона малко преди доставката. Поради тази причина е необходимо да отговаряте на телефонните обаждания от куриера. Търговецът изпраща на Получателя e-mail с номера на товарителницата в момента, в който поръчката е изпълнена, окомплектована и заявена за транспорт.

10. Сроковете за доставка посочени от Търговеца са ориентировъчни и зависят от сроковете на производство и от куриерската компания.

11. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя/Клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на Търговеца. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, Търговецът не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите, когато от Търговеца са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката Търговецът не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

12. При предаване на стоката Потребителят/Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.
При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Търговецът се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

13. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Потребителя/Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, Потребителят/Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

14. Потребителят/Клиентът има право, без дължи обезщетение или неустойка и без посочва причина, да върне закупената по дистанционен начин стока в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката.

15. Рекламации се приемат в сроковете и според условията на Закона за защита на потребителите. При връщане на продукта транспортните разходи са за сметка на Потребителя/Клиента според тарифите на куриерската фирма, която е избрал. В случай на замяна на стока Потребителят/Клиентът заплаща 2 куриерски такси за транспорт в двете посоки. Опаковката не трябва да е разкъсана и повредена, трябва да е във вида, в който е получена. Стоката не трябва да е употребявана, прана, гладена, скъсана, разглобявана и сглобявана (за някои продукти), трябва да е в оригиналната си опаковка и заедно с всичките си аксесоари. И при най-малката следа от употреба на артикула, той не може да бъде върнат. Пратката трябва да е придружена с получените документи.

15.1. Не се приемат рекламации на продукти, за които са предоставени файлове с ниски параметри за печат или без фокус. Файлове свалени от Facebook (Фейсбук) или Instagram (Инстаграм), а също и такива, прехвърлени през Вайбър (Viber) или Месинджър (Messenger), са с ниски параметри и качеството на печат е компромисно. Ако въпреки това има такива файлове в поръчката си, ние ще ги приемем като считаме, че, въпреки лошото им качество, Вие желаете да ги използвате. За тях също не се приемат рекламации. Търговецът не носи отговорност за разлика в цветовете между отпечатаните и подадени снимкови материали, когато това се дължи на разлика в цветовъзпроизвеждането на различните монитори/телефонни дисплеи.

16. Правото на потребителя на отказ от продукт, не се прилага, когато става въпрос за доставка на стоки, изработени по поръчка на Потребителя/Клиента съобразно негов индивидуален проект или индивидуални изисквания.

17. Потребителят/Клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, Търговецът се освобождава от риска, който се прехвърля върху Потребителя/Клиента. Търговецът не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

IV. ЦЕНИ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

18. Цените, посочени на сайта включват стойността на продуктите и тяхното опаковане. Потребителят/Клиентът следва да заплати всички разходи по доставката до адрес или офис на куриерска фирма.

19. Всички цени на интернет страницата на Търговеца са с включени такси и ДДС. Цената на доставка се добавя към крайната цена, след като продуктите са добавени в количката.

20. Начинът на плащане е чрез наложен платеж при доставка или по банков път по сметка, посочена в сайта на Търговеца.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА.

21. Потребителят/Клиентът има възможност да разглежда и /преди и след регистрация/ да поръчва обявените стоки на Интернет магазина featherdesigns.bg

22. Потребителят/Клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

23. Потребителят/Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят/Клиентът е длъжен незабавно да уведомява Търговеца за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

24. Потребителят/Клиентът е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявения начин на страницата featherdesigns.bg.

25. Всеки потребител, независимо дали е клиент на Търговеца, се задължава при ползване на услугите:

  • да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
  • да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
  • да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
  • да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от /„Фотоня Сървисис“ ООД услуги;
  • да уведомява незабавно Търговеца за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
  • да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол („троянски коне“), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
  • да не извършва злоумишлени действия;
  • да обезщети Търговеца и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез /www……/ в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;

26. Потребителят/Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна, същата се счита за възмездна.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА.

27. Търговецът няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

28. Търговецътима право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на featherdesigns.bg.

29. Търговецът има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/Клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на Търговеца да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. Търговецът не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез featherdesigns.bg.

30. Търговецът, след получаване на плащането, се задължава да достави в срок на Потребителя/Клиента заявената за покупка стока, да проверява за цялост всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без се нарушава целостта на опаковката).

31. Търговецът има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/Клиенти, независимо дали са регистрирани.

32. Информацията по предходния член може да бъде използвана от Търговеца, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя/Клиента, изпратено на следния e-mail адрес – info@featherdesigns.bg. Търговецът събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които Търговецътще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.

33. Търговецът не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които Търговецът не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Търговеца.

34. Търговецът има право да инсталира на компютрите на потребителите бисквитки (cookies). Бисквитките представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя/Клиента и позволяват възстановяване на информация за Потребителя/Клиента, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

VII. ЛИЧНИ ДАННИ.

35. Търговецът гарантира на своите Потребители/Клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. Търговецът защитава личните данни на Потребителя/Клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Потребителят/Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Търговецът може да използва личните данни на Потребителя/Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

36. Търговецът се задължава да не разкрива никакви лични данни за Потребителя/Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Потребителя/Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. Търговецът е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

VIII. ИЗМЕНЕНИЯ

37. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от Търговеца, което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. Търговецът се задължава да уведоми Потребителя/Клиента за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителят/Клиентът не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителят/Клиентът заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то Търговецът има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя/Клиента.

IХ. СПАЗВАНЕ НА ЗАКОНИТЕ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

38. При достъп до интернет магазина www.featherdesigns.bg, Потребителят/Клиентът се съгласява и се задължава да спазва разпоредбите на законите, уреждащи интелектуалната собственост.

38.1. Потребителят/Клиентът се съгласява и задължава да не запазва, изтегля, показва, изпълнява, предава, или по друг начин разпространявате информация или съдържание (колективно, „Съдържание“) в нарушение на авторските права на трети лица, търговски марки, или друга интелектуална собственост или права на собственост. Тежестта на доказване, че всяко съдържание не нарушава никакви закони или права на трети лица се носи единствено от Потребителя/Клиента.

38.2. Потребителят/Клиентът се съгласява, че всички дизайни на печатните материали, мострите и визиите, намиращи се в интернет страницата на Търговеца са обект на интелектуална собственост и Потребителят/Клиентът няма право да ги ползва под каквато и да е форма. В противен случай на Потребителя/Клиента ще се търси отговорност по законите, уреждащи интелектуалната собственост.

X. ТЕРМИНОЛОГИЯ

39. Под “Потребител/Клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата www.featherdesigns.bg на компютър или мобилно устройство.

40. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от Потребителя/Клиента.

41. Преди да завърши регистрацията си, всеки Потребител/Клиент е длъжен да се съгласи с Общите условия.

42. Интернет магазина www.featherdesigns.bg е собственост на Търговеца.

43. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност на договора, изпълнение или прекратяване на договора, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на Търговеца, съобразно българското законодателство.

Настоящите Общи условия са приети на 1 ноември 2021 г.